Friesche Vlag Lang Lekker Karnemelk
 Friesche Vlag Long Date Buttermilk


Item number: 70
Product:Friesche Vlag Lang Lekker Karnemelk
  Friesche Vlag Long Date Buttermilk
Category: LongLife Dairy
Price: € 16,66
Brand: Friesche Vlag
Volume: 0,01479 m3
Nettoweight: 12 Grams