Ok€ Keukenpapier Maxi
 Ok€ Kitchen Paper Maxi


Item number: 42369
Product:Ok€ Keukenpapier Maxi
  Ok€ Kitchen Paper Maxi
Category: Stationery
Price: € 13,66
Brand: OK€
Volume: 0,08406 m3
Nettoweight: 2,2 Grams